Proves

Aquestes són les proves que passaràs a l’oposició d’Agent Rural de la Generalitat de Catalunya.

Primera prova:

 • Test psicotècnic de personalitat
 • Qüestionari de coneixements del temari (100 preguntes, 40 de la part general i 60 de la part específica)
 • Supòsits pràctics

Segona prova:

 • Prova de coneixements de llengua catalana (quedaran exents tots aquells participants que acreditin el nivel B de català)

Tercera prova:

 • Test de personalitat enfocat a avaluar els trets de la personalitat de l’aspirant

Quarta prova:

Exercicis físics

 • Flexió de braços.
 • Coursse navette
 • Tracció general
 • Circuit d’agilitat
 • Natació

Cinquena prova:

 • Proves mediques
OPOSICIÓ AGENT RURAL © 2015 INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ | C/ NUMÀNCIA 22, 08029 BARCELONA | 932 508 494 | AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACITAT | WEB DISSENAYADA PER BYG INTERACTIVE SRL